Hoe werkt het

De medische beoordeling

Om een diagnose te kunnen laten stellen, zullen wij uw medisch dossier ter beoordeling aanbieden bij diverse van onze specialisten met de voor u noodzakelijke medische expertise.

Op basis van de beoordeling van uw medisch dossier volgt er:

  • Een diagnose, met een bijbehorend voorstel behandelplan.
    of
  • Een verzoek om verdere informatie en/of onderzoek.

Een diagnose

Indien er op basis van uw medisch dossier een diagnose gesteld kan worden, zullen wij deze bij u voorleggen ter beoordeling en met u bespreken.

Samen met deze diagnose ontvangt u:

  • Een voorstel van de mogelijke behandeling en/of ingreep, in de vorm van een behandelplan met een omschrijving van de voorgestelde behandeling en/of ingreep. Daarbij is het uiteraard altijd mogelijk om vragen te stellen aan, of zaken te bespreken met de beoogde specialist via onze MZAO patienten portaal.
  • Een prijsindicatie voor de voorgestelde behandeling en/of ingreep.

Een verzoek om verdere informatie en/of onderzoek

Bij een verzoek om verdere informatie of onderzoek zullen wij samen met u bespreken wat er nodig en/of mogelijk is. Of het nu gaat om het laten uitvoeren van verder onderzoek, of het opvragen van aanvullende medische informatie.

De MZAO-contactpersonen:

Vanaf uw aanmelding en met uw toestemming wordt gelijk een EPD (elektronisch patiëntendossier) voor u aangemaakt.

Door middel van een vragenlijst kunt u uw medische zorgbehoefte aangeven.
Vervolgens krijgt u op basis van deze medische zorgbehoefte een vaste contactpersonen toegewezen, indien dit van toepassing is bij uw keuze voor een zorgtraject.

Het zal dan gaan om een “MZAO-traject controller”, dit is de belangenbehartiger welke namens u vanuit Nederland op zal treden als communicatie-steunpunt tussen u als patiënt en alle van belang zijnde zorgverleners en verdere contactpersonen.

Dit zal gaan om ondersteuning in de communicatie met bijvoorbeeld uw eigen huisarts, de Nederlandse behandelend artsen, de voorgaande ziekenhuizen, mogelijk ten behoeve van het verkrijgen van uw medisch dossier of een verwijzing, waarbij wij u ook ondersteunen in het contact met uw zorgverzekeraar, voorafgaande en na afloop van de medische zorg, bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van akkoord of met de verdere afhandeling van de vergoedingen.

Daarnaast zijn er op locatie per regio en ziekenhuis diverse vaste “MZAO-patiënt ondersteuners” en tolken bij ons aangesloten, welke u ter plekke zullen ondersteunen, bijstaan en adviseren in al het noodzakelijke. Zij zullen u helpen met de transfers van en naar uw afspraken, het contact met de arts en het bespreken van alle mogelijkheden met betrekking tot uw medische zaken.
Dit zal ook besproken worden met de Traject controller en in het patiëntenportaal verwerkt worden ter inzage van u als patiënt.

Zo goed als alle artsen en specialisten spreken voortreffelijk Engels, en er zal altijd een contactpersoon en/of tolk bij de belangrijke gesprekken aanwezig zijn.

Na afloop van het zorgtraject krijgt u van alle onderzoeken en behandelingen direct een Engelstalig operatieverslag (epicrises form) mee, met een compleet overzicht van alle uitgevoerde medische zorg, verdere informatie over mogelijke nabehandelingen, controles en/of voorgesteld medicatie beleid, eventueel met daarbij een CD of USB waarop de onderzoek data van CT of MRI-scans of bijvoorbeeld de genomen röntgenfoto’s zullen staan.
Daarnaast zal deze informatie ook automatisch in uw EPD opgenomen worden, welke u kunt inzien en/of downloaden via het patiëntenportaal.

Begeleiding ziekenhuis, transfer en overnachtingen 

In het algemeen geld dat de patiënt het reizen en de overnachtingen buiten het ziekenhuis zelf dient te organiseren, eventueel kunnen wij ook hierin bemiddelen, ondersteunen en ontzorgen waardoor u mogelijk ook nog kosten zult besparen.

Qua reizen en verblijf zijn er wel tal van mogelijkheden welke wij voorafgaand ook met u zullen bespreken. 

 

U kunt ervoor kiezen om geheel op eigen gelegenheid te reizen en te verblijven of om u door MZAO te laten ontzorgen en alles vooraf door ons voor u uit laten plannen voor akkoord.

De medisch noodzakelijke verblijf dagen na afloop van ingrepen en tijdens verdere behandelingen zullen in het algemeen onder de vergoeding van de verzekering vallen en deze zijn ook meegenomen in de offerte en de akkoordverklaring van de verzekering. Dit geld dan ook voor de partner en/of begeleider.

Eventuele wijzigingen vanuit medische noodzaak kunnen en zullen altijd in overleg met u aan de zorgverzekeraar ter vergoeding worden aangeboden.

Voor alle transfers van en naar de consulten en behandelingen tussen het verblijf en het ziekenhuis dragen wij zorg.

Alles is na overleg geheel aan u om te beslissen.

Zoeken in de site

Vergoedingen

Vergoeding door uw zorgverzekering:

U kunt uiteraard zelf een en ander indienen en aanvragen bij uw zorgverzekering, de benodigde informatie en formulieren, of verwijzing hiernaar, vind u allemaal terug in het MZAO patiëntenportaal of op onze website.

Het is echter onze ervaring dat dit voor de meeste van U veel tijd en papierwerk vereist, wat volgens bepaalde protocollen ingediend dient te worden, en dat daarbij de nodige “tegenwerking” te verwachten valt.

Dit daar de meeste Nederlandse zorgverzekeraars op meerdere wijzen verbonden zijn aan de Nederlandse ziekenhuizen en/of specialisten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding voor (planbare) zorg in het buitenland dient men zich uiteraard wel aan de wet, -en regelgeving en de (polis)voorwaarden te houden.

Gelukkig is het bij wet geregeld dat uw zorgverzekering ook (planbare) zorg

in het buitenland dient te vergoeden.

Vergoedingen:

Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat het bij de meeste zorgverzekeringen volgens de polisvoorwaarden wel een “eis” is, dat deze toestemming dienen te geven voor (planbare) zorg in het buitenland.

Voor de meeste “standaard” zorg is de hoogte van de vergoedingen vastgelegd volgens een DBC-zorgproductcode.

De exacte voorwaarden kunnen zogezegd per zorgverzekeraar en per polis verschillen maar dit is vooraf op te vragen.

In sommige gevallen kan uw polis afwijken waardoor er een ander percentage vergoed zou kunnen worden.

Zowel positief als negatief.

Uw Nederlandse medische dossier:

U kunt zelf uw medische dossiers opvragen.

De manier waarop verschilt per ziekenhuis en/of arts, kijk altijd even op de website van de desbetreffende arts of ziekenhuis.

Of, als u dit aangeeft, kunt u uw medische dossiers op laten vragen door MZAO.

Na uw aanmelding en toestemming zullen wij namens u in contact treden om waar nodig uw medische dossiers op te vragen.

Indien u zelf uw medische dossier al in bezit heeft, kunt u dit na het aanmelden, uploaden via het patientenportaal, of per e-mail verzenden aan g.aalders@mzao.nl 

 

 

Mogen wij contact met u opnemen?